Toyota Aygo (Manual) 1.0cc
Toyota Aygo (Auto) 1.0cc 
Toyota Yaris (Manual) 1.3cc
Nissan Micra (Manual) 1.2cc 
Nissan Micra (Auto) 1.2cc 
Mercedes SMART (Auto) 1.0cc